Bài vừa đăng
Lịch sử Hội Y tế Công cộng Việt Nam
Hội Y tê Công cộng Việt Nam là một tổ chức dân sự xã hội được thành lập vào tháng 6 năm 2002

Hội Y tế Công cộng với tên giao dịch quốc tế là Viet Nam Public Health Association (viết tắt VPHA) được chính thức thành lập vào ngày 06/06/2002 theo Quyết định số 29/2002/QĐ-BTCCBCP.

Hội là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Y tế công cộng. Với mục đích chính của Hội là tập hợp, đoàn kết những người làm công tác thuộc lĩnh vực y tế công cộng nhằm hợp tác, giúp đỡ nhau góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển lĩnh vực y tế công cộng trong nước, hội nhập với khu vực và thế giới, Hội y tế công cộng cũng giúp bảo vệ và chăm lo những quyền lợi nghề nghiệp, vật chất và tinh thần chính đáng cho hội viên.

 Từ năm 2005 đến nay, Hội đã có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống tác hại thuốc lá, cụ thể:

 • Hỗ trợ thực thi luật Phòng chống tác hại thuốc lá ở Việt Nam
 • Cung cấp các bằng chứng khoa học
 • Triển khai mô hình không khói thuốc
 • Vận động tuyên truyền thực thi pháp luật

Với những chiến lược chính, Hội Y tế công cộng đã đạt được rất nhiều thành tựu như

 • 2 thành phố du lịch không khói thuốc là Huế và Nha Trang
 • Trường đại học không khói thuốc đầu tiên của Việt Nam
 • Mô hình hội viên y tế công cộng người cao tuổi tình nguyện trong công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá
 • Huy động 11 tỉnh thành viên tham gia vận động luật Phòng chống tác hại thuốc lá tại 6 tỉnh
 • Thực hiện các hoạt động tuyên truyền trên các trang mạng xã hội
 • Sản xuất và chuẩn hóa các bộ tài liệu hướng dẫn, tài liệu truyền thông
 • 8,5 triệu người trên 11 tỉnh, thành phố hưởng lợi ích từ các dự án được thực hiện bởi Hội Y tế Công cộng

 Tạp chí Y tế Công cộng Việt Nam đã được xuất bản từ năm 2004 với 4 số báo tiếng Việt và 2 số báo Tiếng Anh mỗi năm. Với những cố gắng sau 15 năm, tạp chí đã tự khẳng định mình và đươc đánh giá 3.5 do ủy ban đánh giá của MEDLINE đánh giá. Chính vì thế mà tạp chí ngày càng phổ biến trong giới khoa học và hơn 700 ấn phẩm đã được phát hành đã giúp các nhà hoạch định chính sách và các nhà khoa học trong việc phổ biến kiến thức và cung cấp các bằng chứng.

 

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận