Bài báo: "Exposure to E-Cigarette Advertising and Its Association With E-Cigarette Use Among Youth and Adolescents in Two Largest Cities in Vietnam 2020"

Nhóm nghiên cứu của Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã xuất bản thành công bài báo khoa học: "Exposure to E-Cigarette Advertising and Its Association With E-Cigarette Use Among Youth and Adolescents in Two Largest Cities in Vietnam 2020"

Đăng trên tạp chí Tobacco Use Insights ngày 26 tháng 5 năm 2023, đây là một trong những tạp chí uy tín trong lĩnh vực Phòng chống Tác hại thuốc lá (Impact Factor: 2.2)

Đường link bài báo: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1179173X231179676

DOI: 10.1177/1179173X231179676

 

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận