Bài vừa đăng
Không có dữ liệu
Xuất bản Tạp chí Y tế Công cộng số 51
Tạp chí Y tế công cộng số 51, xuất bản tháng 3 năm 2020 gồm 7 bài báo khoa học về các chủ đề được quan tâm trong lĩnh vực y tế công cộng như HIV, ô nhiễm không khí, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Tạp chí Y tế công cộng số 51, xuất bản tháng 3 năm 2020 gồm 7 bài báo khoa học về các chủ đề được quan tâm trong lĩnh vực y tế công cộng như HIV, ô nhiễm không khí, an toàn vệ sinh thực phẩm… đã được đăng tải trên website của tạp chí, kính mời quý độc giả quan tâm đọc bài tại địa chỉ: http://www.vjph.vn/index.php/tapchiytcc/issue/archive

Ban biên tập tạp chí Y tế công cộng cũng xin mời các tác giả tiếp tục gửi bản thảo cho các số báo 52, 53, 54 và vol 6 issue 2 sẽ ra mắt trong năm 2020.

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận