Hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong Phòng, chống, và loại trừ Sốt Rét tại Việt Nam”
Hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong Phòng, chống, và loại trừ Sốt Rét tại Việt Nam” tổng kết giai đoạn 2021-2023.

Sáng ngày 03/11/2023, Hội Y tế Công cộng Việt Nam tổ chức Họp tổng kết dự án “Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong Phòng, chống, và loại trừ Sốt Rét tại Việt Nam” giai đoạn 2021-2023.

Tham dự Hội thảo có Đại diện Hội YTCC Việt Nam, Đại diện Viện SR - KST - CT Trung ương, Đại diện Viện SR - KST - CT Quy Nhơn, Đại diện các Sở Y tế 4 tỉnh dự án, các Cán bộ tư vấn và điều phối viên dự án tuyến tỉnh, Đại diện các cơ sở y tế tư nhân gồm các phòng khám tư nhân, hiệu thuốc tư nhân, tình nguyện viên sốt rét của 4 tỉnh dự án và một số đại diện TYT xã.

Mục tiêu tổng kết kết quả hoạt động 3 năm của dự án “Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong Phòng, chống, và loại trừ Sốt Rét tại Việt Nam” từ đó thảo luận những bài học kinh nghiệm của giai đoạn 2021-2023 và giới thiệu sơ lược dự án giai đoạn 2024-2026, thảo luận tính khả thi của mô hình YTTN tham gia trong hoạt động phòng chống và loại trừ sốt rét tại Việt Nam.

Tại buổi hội nghị, đại diện Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã trình bày kết quả sự tham gia của y tế tư nhân và công tác phòng chống sốt rét giai đoạn 2021-2023 với những con số thể hiện chiều hướng tích cực trong việc tham gia của y tế tư nhân và loại trừ sốt rét: số lượng cơ sở y tế tư nhân tham gia dự án tăng rõ rệt so với khi bắt đầu triển khai dự án năm 2021. Cho đến hiện nay số lượng cơ sở y tế tư nhân tham gia dự án là 257 cơ sở. Số lượng bệnh nhân sốt rét của Việt Nam cũng đã giảm qua các năm đặc biệt là ở các khu vực trọng điểm. 

Tiếp theo là bài trình bày về các kết quả triển khai dự án: dự án đã triển khai tại 149 xã với các hoạt động chủ yếu là chuyển gửi bệnh nhân, truyền thông và phát vật phẩm.

Sau đó là góp ý, chia sẻ của đại điện Viện SR - KST - CT Trung ương, Viện SR - KST - CT Quy Nhơn, các Sở Y tế 4 tỉnh dự án, phòng khám tư nhân, hiệu thuốc tư nhân về những việc làm được và chưa làm được của dự án của VPHA trong 3 năm thực hiện dự án.

Cuối cùng là giới thiệu sơ lược dự án giai đoạn 2024-2026 và phiên thảo luận tính khả thi của mô hình YTTN tham gia trong hoạt động phòng chống và loại trừ sốt rét tại Việt Nam.

Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp vào 12h30 ngày 03/11/2023.

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận