Chủ tịch Hội
Tác giảVPHA.ORG

CHỦ TỊCH HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG VIỆT NAM

GS.TS.Bs Lê Vũ Anh

Ban đầu khi tham gia phát triển trường Đại học Y tế Công cộng đầu tiên của Việt Nam, TS. Lê Vũ Anh trước hết hướng đến việc phát triển một số chương trình đào tạo và nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực còn khá mới mẻ này nhằm đưa y tế công cộng lần đầu tiên vào môi trường học thuật. Chương trình đào tạo Thạc sĩ mang tên “ Thạc sĩ Y tế Công cộng gắn với thực địa (PHSWOW)” được ấp ủ và triển khai từ năm 1997. Chương trình này được hỗ trợ trực tiếp bởi Quỹ Rockefeller. Trong khi Y tế ông cộng còn khá mới mẻ ở Việt Nam vào thời điểm đó, việc đào tạo trực tiếp tại thực địa và thông qua ứng dụng các phương pháp nghiên cứu đã trở thành công cụ hấp dẫn, hiệu quả. Những phản ánh từ thực tế cho thấy các phương pháp tiếp cận y tế công cộng đã được khắp các vùng miền trong cả nước hoan nghênh. Điều đó dẫn đến việc các khoa y tế công cộng đã được thành lập ở hầu hết các trường đại học y ở Việt Nam và lần đầu tiên một trường đại học y tế công lập độc lập ra đời, mang tên khiêm tốn tiếng Việt “Trường YTCC Hà Nội - HSPH với tên tiếng Anh là “Hanoi University of Public Health School-HUPH” ra đời năm 2001, TS. Lê Vũ Anh trở thành hiệu trưởng đầu tiên và cũng là hiệu trưởng sáng lập của đơn vị này.

GS Lê Vũ Anh cũng là người sáng lập Hiệp hội Y tế Công cộng Việt Nam (VPHA) từ năm 2002 và giữ chức Chủ tịch Hiệp hội khi thôi giữ chức vụ trưởng khoa cho đến nay. VPHA là Tổ chức Xã hội Dân sự quốc gia (CSO). Là tổ chức xã hội nghề nghiệp, VPHA có mạng lưới hoạt động tại 9 tỉnh thành và một số chương trình can thiệp tại các tỉnh.

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận