Hội YTCC tỉnh Bạc Liêu
Tác giảVPHA.ORG

Hội Y tế Công cộng tỉnh Bạc Liệu được thành lập theo quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016 do UBND tỉnh Bạc Liêu ký. Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Đại hội đại biểu Hội Y tế Công cộng tỉnh Bạc Liêu đã được tổ chức thành công, và đã ra mắt Ban chấp hành nhiệm kì I, giai đoạn 2016 - 2021

1. Lịch sử hình thành

Hội Y tế Công cộng tỉnh Bạc Liệu được thành lập theo quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016 do UBND tỉnh Bạc Liêu ký. Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Đại hội đại biểu Hội Y tế Công cộng tỉnh Bạc Liêu đã được tổ chức thành công, và đã ra mắt Ban chấp hành nhiệm kì I, giai đoạn 2016 - 2021.
Với mong muốn tham gia đóng góp ý kiến vào những chủ trương chính sách của ngành về chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân và hệ thống y tế công cộng cũng như bảo vệ quyền lợi của những người hoạt động trong lĩnh vực y tế công cộng, tham gia truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân, thực hiện nghiên cứu khoa học, phổ biến kinh nghiệm phối hợp đào tạo, nâng cao năng lực hoạt động trong lĩnh vực y tế công cộng. Hội Y tế Công cộng Bạc Liêu đã xác định rõ các nhiệm vụ, mục tiêu, chức năng và quyền hạn của mình và được thông qua Điều lệ hoạt động được phê duyệt tại Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 27/03/2017.

2. Ban chấp hành

STT

Họ và Tên

Học hàm, học vị

Chức vụ trong Hội

Chức vụ hiện tại

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Minh Tùng

BS. CKII

Chủ tịch

P. Giám đốc

Sở Y tế Bạc Liêu

2

Phạm Thị Nhã Trúc

Tiến sĩ

PCT thường trực

Trưởng khoa

Trường CĐYT Bạc Liêu

3

Trần Vĩnh An

BS. CKII

Phó chủ tịch

Giám đốc

TT YTDP tỉnh Bạc Liêu

4

Lê Văn Sơn

BS. CKII

Thư ký

Trưởng phòng

Trường CĐYT Bạc Liêu

5

Trương Hoàng Diệu

BS. CKII

Ủy viên

P.Giám đốc

TTYT Huyện Phước Long

6

Lê Thanh Phong

BS. CKI

Ủy viên

Giám đốc

TTYT TP Bạc Liêu

7

Tô Minh Cảnh

BS. CKI

Ủy viên

P.Trưởng phòng

Phòng NVY Sở Y tế Bạc Liêu

8

Phạm Mừng Em

BS. CKI

Ủy viên

Giám đốc

TT TTGDSK Bạc Liêu

9

Ngô Thanh Liêm

BS. CKI

Ủy viên

Giám đốc

TTYT H.Hồng Dân

10

Nguyễn Thị Sứ

BS. CKI

Ủy viên

Giám đốc

TTYT H. Giá Rai

11

Cao Trúc Nha

BS. CKI

Ủy viên

Giám đốc

TTYT H. Hòa Bình

12

Nguyễn T. Ngọc Hân

CNSP

Ủy viên

CV khoa giáo dân xã

VP UBND Tỉnh

13

Trương Văn Tiến

BS. CKII

Ủy viên

Giám đốc

TTYT H. Vĩnh Lợi

14

Quách Thị Bé

CN. KT

Ủy viên

Kế toán

Trường CĐYT Bạc Liêu

15

Phạm Ngọc Điệp

BS. CKII

Ủy viên

Hiệu trưởng

Trường CĐYT Bạc Liêu

Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Số 1, Đoàn Thị Điểm, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Llu

Số điện thoại: 0983897365

Email: tructhytbl@gmail.com

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận